Blogia
ma+s

Gobernadores y Reyes de Saraqusta

Gobernadores Musulmanes de Zaragoza

 

Yusuf al-Sumayl (750-754)

Abdarrahman ibn Yusuf (755)

Badr (759)

Suwayd ibn Musa (771-774)

Sulaymán ibn Yaqzan (774-781)

Husayn ibn Yahya (781-784)

Ali ibn Hamza (784)

Sa’id (786)

Musa ibn Fortún (790)

Matruh (792)

Bahlul ibn Marzuq (798-802)

Amrus ibn Yusuf (802-812)

Abdallah ibn Kulayb (842)

Harit ibn Razí (842-852)

 

Dinastia Banu Qasi

 

Lubb ibn Musa (852-862)

Ismail ibn Lubb (872-882)

Muhammad ibn Lubb (882-884)

 

Emires afectos a Cordoba

 

Muhammad ibn Wuhayb (862-872)

Ahmad ibn al-Barra (890)

 

Tuyibíes

 

Muhammad al-Anqar (890-925)

Hasim (925-930)

Muhammad ibn Hasim (930-950)

Yahya (950-975)

Abdarrahman ibn Muhammad (775-989)

Abdarrahman ibn Yahya (989-…)

Mundir (I) (1013-1018)

 

Reyes de la Taifa de Zaragoza

 

Tuyibíes

 

Mundir I (1018-1021/22)

Yahya (1021-1036)

Mundir II

 

Banú Húd

 

Sulaymán al-Musta’in (1038-1046)

Al-Muqstadir (1046-1082)

Al-Mu’tamín (1081-1085)

Al-Musta’in II (1085-1110)

Imád al-Dawia (1110)

 

Gobernadores Almorávides de Zaragoza

 

Muhammad ibn al-Háy y (1110-1115)

Ibn Tifilwít (1115-1117)

0 comentarios