Blogia
ma+s

Baxando t'a escuela

Baxando t'a escuela

Baxando t’a escuela

Baxando t’a escuela

Ta Boltaña he de baxar 
dende Silbes a estudiar, 
o maitin prenzipia ya a dispertar. 
Dando trucos con o piet, 
blincaré de tres en tres, 
o tozuelo me fa cuentas d´o rebés. 

O morral ye plen de libros 
y ficau en o pochón 
o recau qu´en casa nuestra me dán. 
A gramatica y a istoria 
cheografia u relixión, 
biellas paxinas ¡Que emporcadas ban! 

¡Que nieba, que nieba, 
a cara se me chela! 
¡Ascape, ascape, 
tenemos que plegar! 
luego ta Boltaña 
o maistro mos carraña, 
se torna prou furo 
y mos clama "chabalins". 

Dos bezes en os didos 
m´ha trucau a palmeta 
por charrar en a fabla 
que ye d´o mio lugar. 
Debán d´os mios amigos 
que charran castellano 
d´as antigas parolas 
m´en fan abergoñar. 

A burla m´han feito 
no he estudiau muito tiempo 
pos mi pai me manda 
as güellas paxentar; 
a fosca cozina 
con os mixins denzima, 
me ye imposible 
poder-me conzentrar. 

En rematar a clase 
a brenda mos minchamos, 
arredol d´a gran mesa 
d´o biello profesor. 
En a estufa se creman 
os leños que he trayiu, 
rustidas as tortetas 
sapen muito millor. 

De tardada y al tornar 
chunto a l¨Ara he de pasar 
por o puen que m´endreza ta o lugar. 
O camín he de puyar, 
me prenzipio a xorrontar, 
boi cantando y as bruxas s én iran. 

En os güellos de mi mai 
a tristura creigo bier 
mil periglos piensa puedo correr. 
A mi pai en o treballo 
güei le tiengo que aduyar 
luego plega ña ora d´ir a zenar 

En a olla bulle a sopa 
que acotrazia con amor 
mai en fa que tot me sepa millor. 
Ya en o leito cuan m´aduermo 
siento en suenios o cantar 
d´ixe gallo que me ba a dispertar.

0 comentarios